samen alleen

Hartsverbinding, Genezen van de allemaal eenzaam-epidemie.

Allemaal eenzaam

In Nederland voelt 47 % van de volwassen zich eenzaam, een gemis aan betekenisvolle relaties. Het maakt niet uit of je veel of weinig mensen kent of spreekt. Als je een verloren, zwervend gevoel hebt, onzeker bent of je van betekenis bent voor anderen, heb je een vorm van eenzaamheid.

Je belandt dan in een spiraal die zichzelf versterkt. Gevoel van alleen zijn —> terugtrekken uit contacten —> negatieve uitleg geven aan sociale contacten —> verder terugtrekken—> vaker alleen zijn—> etc.

Laten we deze epidemie stoppen.

als alleen zijn pijn doet

Te veel mensen voelen zich alleen

Probleem van deze tijd

Vaker dan vroeger zijn relaties en dienstverbanden flexibel. Verandering van baan, verhuizing of scheiding, geeft een breuk in opgebouwde contacten.

Door meer individuele vrijheid zijn buurt-, kerk- en verenigingsverbanden losser geworden. Je komt wanneer je kan en zin hebt, net als anderen. Het opbouwen van een netwerk vraagt hierdoor meer actieve inzet van sociale vaardigheden.

Sociale media geven een leeg gevoel van verbinding. Ik heb zoveel vrienden, vieuws, likes voldoet even, thuis op de bank. Maar door alleen te delen wat goed gaat op“feestbook’’ krijgen we onrealistisch verwachtingen, een negatief zelfbeeld en gaan we streven naar onhaalbaar perfectionisme.

Media geeft een gepolariseerd beeld van groepen mensen, hierdoor denken we vooraf al te weten hoe of wie iemand is en bij verschil, is de drempel groot om contact te maken.

Dus, niks aan te doen…?

 

Het kan anders.

kom uit de knoop van je hart

Haal je hart uit de knoop

Niks aan te doen? In tegendeel. Maar het gaat niet vanzelf. Individualisering levert vrijheid én verantwoordelijkheid op. Het voordeel van individualisering is dat je je niet hoeft aan te passen aan de groepsnorm en meer je eigen unieke ik mag zijn. Het  nadeel is dat contact je niet komt aanwaaien omdat je nu eenmaal bij die groep hoort. Als je eigenaarschap toont voor de kwaliteit van je relaties is er veel mogelijk.

Je moet dan wel zelf actie ondernemen. En dat is best lastig als je in die spiraal zit. Dus vraag hulp en zoek mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Mobiliteit en internet geeft je de mogelijkheid verder te reizen en gelijk gestemden op te zoeken, ookal wonen ze niet in de buurt.

Hartsverbinding 

Wat helpt nou vooral om de spiraal van eenzaamheid te doorbreken?

  1. Leren omgaan met gevoelens. Hartsverbinding maken ook al is het spannend. Het gevoel er toe te doen cultiveren, dankbaarheid voor de betekenis die je hebt voor anderen herkennen.
  2. Netwerkontwikkeling. Zelf actief sociale verbanden opbouwen en onderhouden. Dat vraagt sociale vaardigheden die te leren zijn. Anderen vertrouwen, samenwerken en ontplooien.
  3. Standaard verleggen. Geen onrealistische verwachtingen van perfectie van de ander en jezelf. Maar de kwaliteit van gesprekken verhogen door leren luisteren, vragen stellen en je interne criticus laten zwijgen.

vrouwen handen verstrengeld Geef elkaar een hand

Help mee

Mijn wens is een wereld waarin de cirkel van liefde niet beperkt is tot je gezin of familie maar zich blijft uitbreiden. Iedere vrouw die ik kan helpen vanuit haar kern contact te maken met de kern van anderen zal dit doorgeven.

De olievlek van gezien worden, erbij horen om wie je in je kern bent, zal zich (on)bewust verspreiden. Wil jij ook katalysator voor verandering zijn? Begin bij jezelf en neem je omgeving mee. Ik zie het steeds weer, deze transformatie raakt niet alleen mijn omgeving, maar ook de omgeving van iedereen die er via jou door geraakt wordt. Laten we van allemaal eenzaam ons allemaal één voelen.

 

Liefdevolle groet,

Ingrid Geertsma